statystyki działają od 29-11- 2011r

      HARMONOGRAM   AKCJI  ODDAWANIA  KRWI

2019 r.

  16 stycznia

  3 kwietnia

  19 czerwiec

   21 sierpień

30 październik

   Bez  względu  na to  czy  jesteś pracownikiem  PMPL, lub  innej  firmy,  członkiem  innego klubu,  czy  wolontariuszem,   a  chcesz  pomóc ratować  życie  drugiemu  człowiekowi –                                                                                                                                                 

     PRZYJDŹ  -   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

                                                               

                                                                               Zarząd AK HDK

                                                                    KM NSZZ „Solidarność”