statystyki działają od 29-11- 2011r

PODZIĘKOWANIE

        Zarząd AK HDK KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. serdecznie dziękuje wszystkim  krwiodawcom którzy, wzięli udział w akcji w dniu 22 lipca 2013r. i oddali krew. Podczas tej akcji zgłosiło się 21 osób a krew oddało 19. Oddano w sumie  8 550 ml. pełnej krwi.

Pragnę również podziękować kierownictwu MPEC S.A. w Krakowie za udostępnienie pomieszczeń i pomoc przy organizacji tej akcji i liczę na dalszą tak owocną współpracę. Podziękowania kieruję również do członków Zarządu  klubu za skuteczne przeprowadzenie w/w akcji podczas mojej nieobecności (urlop).

 

Już teraz zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez nasz klub.

Pozdrawiam

 

                                                                                                  Mirosław Nowakowski

                                                                       Przewodniczący AK HDK KM NSZZ „ Solidarność”

                                                                                                     przy Philip Morris Polska S.A.