statystyki działają od 29-11- 2011r

 

INFORMACJA

     Przypominamy że, obecny rok dobiega końca i coraz większa liczba naszych klubowiczów posiada już  ilość oddanej krwi, która  uprawnia do noszenia odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

W związku z powyższym, prosimy o kontakt osoby, które jeszcze nie otrzymały w/w odznaczeń a mają wymagany litraż. Odznaczenia te przysługują:  kobiecie po oddaniu 5,10,15 litrów PK, a mężczyźni po oddaniu 6,12,18 litrów PK.

Pozdrawiamy

                                                                                 

                                                         Zarząd AK HDK 

                                                       KM NSZZ „ Solidarność”

                                                 przy  Philip Morris Polska  S.A.