statystyki działają od 29-11- 2011r

I N F O R M A C J A

  

 Zarząd Autonomicznego Klubu Honorowych Dawców Krwi             

   KM NSZZ „ Solidarność”  przy  Philip Morris Polska S.A.

                          Informuje

że, wyjazd  na  spotkanie  do  Zawoi  odbędzie  się

 w  dniu  28. 02. 2011r. (  poniedziałek ),

 o godz.  15:00  z  parkingu zakładowego  przy  bramie Q.

Prosimy  o  punktualne  przybycie.

 

( Osoby  korzystające  z własnego  transportu,  prosimy  o  przyjazd do  Zawoi najpóźniej  do  godz.19:00 ).

 

                                                                                   Zarząd  AK HDK

                                                               KM NSZZ” Solidarność”

                                                                     przy  Philip  Morris  Polska  S.A.