statystyki działają od 29-11- 2011r

P O D Z I Ę K O W A N I E   

    Bardzo  serdecznie  dziękujemy  wszystkim  krwiodawcom,  którzy  w  dniu  21 stycznia 2010r.  wzięli  udział  w akcji  honorowego  oddawania  krwiPodczas  akcji   zgłosiło  się  41 osób,  a  krew  oddało 30.  W  sumie  oddano  na konto naszego  Klubu  13.500 ml.  pełnej  krwi. Krew ta w całości  zostanie  przekazana,  pilnie potrzebującym  osobom:

- Jolanta  Mikołajska II oddział wewnętrzny, Szpital im. Żeromskiego,

- Maksymilian Koczaski  oddział hematologii, Szpital w Prokocimiu,

- Iwona  Tomana oddział hematologii, Szpital im. Rydygiera

 Rozpoczęliśmy  nabór chętnych do  oddawania szpiku  kostnego. Już 4 osoby oddały  próbki krwi  do  badania  kwalifikującego. Na  następnych  naszych  akcjach będziemy nadal  go kontynuować  . W  nasze  szeregi wstąpiło również 7 nowych honorowych  dawców  krwi.

     Podziękowania  kierujemy  także  do  osób,  które  nas wspierały  i  pomogły  zorganizować  tą  akcję. Szczególne podziękowanie dla pani  Marty  Kacorzyk – kierownik przychodni Medicover. Życzymy  wszystkim  wytrwałości  w  tej  pięknej  idei  i  zapraszamy  do  wzięcia  udziału w  kolejnych  akcjach  HDK,  organizowanych  przez  nasz  Klub.

 

                                                           Zarząd AK HDK

                                                    KM NSZZ „Solidarność”

                                             przy  Philip Morris  Polska S.A.