statystyki działają od 29-11- 2011r

 

 Moi  Drodzy,

 

Chciałbym  jeszcze  raz  przypomnieć  wszystkim  zainteresowanym  wymianą  książeczek o  konieczności  dostarczenia  aktualnych,  podpisanych  zdjęć  i  poprzednich ( miękkich)  książeczek  HDK.

Zdjęcie  zostanie  umieszczone  w  nowej  książeczce  z  wszystkimi  danymi  i  przesłane  do  potwierdzenia  w  RCKiK w Krakowie.  Ilość  oddanej  krwi  zostanie  wpisana na podstawie  danych  z  systemu  jak  również,  z  wpisów  w  poprzedniej  książeczce.  Dlatego jest  to  bardzo  ważne.    

Przypominam  również  krwiodawcą  którzy,  posiadają  odznaczenie  ZHDK  I-  stopnia  ( kobieta 15.000 ml, mężczyzna 18.000ml )  i  chcących  otrzymać  bilet  wolnej  jazdy  MPK  Kraków  na  rok  2010,  o  dostarczenie  podpisanych  zdjęć  z  numerem PESEL  i  nr  książeczki ZHDK  pierwszego  stopnia.   Legitymacje  PCK   powinni  również   dostarczyć  członkowie  opłacający  składki.  

Chciałbym  aby  te  dokumenty wróciły  do  Was  jeszcze  w  tym  roku,  a  czasu  pozostało  już  niewiele .  Dlatego liczę  na  wyrozumiałość   z Waszej strony.  Proszę  również  o  przekazanie  w/w  informacji  koleżankom i  kolegom  którzy,  nie  posiadają  lub  jeszcze  nie  podali  adresów  skrzynek  e-mail.

Wszystkie  te  dokumenty  proszę  przekazywać  bezpośrednio  do przedstawicieli  Zarządu  Klubu  lub  zostawiać  w  biurze  KM NSZZ „Solidarność”.   

Pozdrawiam   gorąco

 

Mirosław  Nowakowski

Przewodniczący  AK HDK KM NSZZ „ Solidarność”

 przy  Philip  Morris  Polska  S.A.