statystyki działają od 29-11- 2011r

PODZIĘKOWANIE

        Zarząd AK HDK KM NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. serdecznie dziękuje wszystkim  krwiodawcom którzy, wzięli udział w akcji w dniu 20 maja 2013r. i oddali krew. Podczas tej akcji zgłosiło się 36 osób a krew oddało 32. Oddano w sumie  14 400 ml. pełnej krwi.

Pragniemy również podziękować kierownictwu MPEC S.A. w Krakowie za udostępnienie pomieszczeń i pomoc przy organizacji tej akcji i liczymy na dalszą tak owocną współpracę.

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez nasz klub.

Pozdrawiamy

 

                                                                                           Zarząd AK HDK KM NSZZ „ Solidarność”

                                                                                                     przy Philip Morris Polska S.A.