statystyki działają od 29-11- 2011r

   

INFORMACJA

 

         W dniu 17 października 2011r. w  hotelu Salin, w Wieliczce, odbyło się spotkanie członków naszego klubu.  Celem spotkania było:

- podsumowanie dwuletniej działalności klubu,

- przypomnienie  wszystkich  przywilejów i praw krwiodawców,

- nowy regulamin klubu,

- wybory  nowego Zarządu klubu  na kadencję  2011-2015.

Sprawozdanie z działalności klubu przedstawił  Mirosław Nowakowski.

Oto najważniejsze fakty:

- klub liczy 165 osób,

- za cały ten okres nasi klubowicze  oddali 264 000 ml. pełnej krwi,

- zorganizowaliśmy 15 akcji krwiodawczych ( 10 w Medicover, 2 w O.T. Leżajsk, 2 przy stadionie Speedway Wanda, 1 w Parafii Bożego Miłosierdzia w Nowym Prokocimiu.),

- 2 akcje społeczne ( zbiórki), dla dzieci, pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, i dla podopiecznych Stowarzyszenia „ProFamilia” w Nowej Hucie,

- 6- krotnie odpowiadaliśmy na apel o krew dla najbardziej potrzebujących,

- zorganizowaliśmy uroczystą kolację i dwa wyjazdy integracyjne dla naszych krwiodawców.

O przywilejach dla krwiodawców przypomniał  Bogusław Mosoń. W dalszej części spotkania  został przedstawiony nowy regulamin klubu i zasady wybierania władz klubu.

Jak  już  informowaliśmy,  Komisja Międzyzakładowa NSZZ „ Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. parę dni wcześniej, wybrała nowego  przewodniczącego klubu – Mirosława Nowakowskiego. A on podczas spotkania członków klubu, wybrał kandydatów do nowego Zarządu.

Skład  Zarządu klubu na kadencję 2011 – 2015 wygląda następująco:

- Przewodniczący klubu – Mirosław Nowakowski,

- Wiceprzewodniczący klubu – Bogusław Mosoń,

- Koordynator akcji  zewnętrznych – Ryszard Janiczek,

- Członek zarządu – Krzysztof  Zielowski,

- Członek zarządu – Marcin  Wykurz,

- Członek zarządu – Rafał  Korta,

- Członek zarządu – Jarosław Zając.

Kończący kadencję  zarząd, złożył podziękowania  na ręce obecnego na  spotkaniu  Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” – Rudolfa Greca, za  pomoc finansową i organizacyjną. I  również Rudolf  w imieniu  Komisji  podziękował  za tak owocną współpracę. Życzono sobie wielu sukcesów w propagowaniu  idei krwiodawstwa, i  bezinteresownej  pomocy potrzebującym. Spotkanie zakończono pyszną kolacją.

Korzystając z okazji, chcieliśmy wszystkim naszym krwiodawcom,  podziękować za te dwa lata  poświęcenia i życzyć  zdrowia i dalszego zapału w tej pięknej, humanitarnej  idei.

 

 

                                                                                      

                                                                                           Zarząd  AK  HDK

KM  NSZZ ”Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.