statystyki działają od 29-11- 2011r

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E   

     Serdecznie  i  gorąco  dziękujemy  wszystkim  krwiodawcom,  którzy  w  dniu  4 października  2010r.  wzięli  udział  w akcji  honorowego  oddawania  krwiPodczas  akcji   zgłosiło  się  27 osób,  a  krew  oddało  25  osób.  W  sumie  oddano  na nasz  klub  11.250 ml.  pełnej  krwi.  Podziękowania  kierujemy  również  do  osób  które,  nas wspierały  i  pomogły  zorganizować  tą  akcję.  Życzymy  wszystkim  wytrwałości  w  tej  pięknej  idei  i  zapraszamy  do  wzięcia  udziału w  kolejnych  akcjach  HDK,  organizowanych  przez  nasz  klub.

Przypominamy  również  krwiodawcom,  którzy  posiadają  odznaczenie  ZHDK  I-  stopnia  ( kobieta 15.000 ml, mężczyzna 18.000ml )  i  chcących  otrzymać  bilet  wolnej  jazdy  MPK  Kraków  na  rok  2011,  o  dostarczenie  podpisanych  zdjęć  z  numerem PESEL  i  nr  książeczki ZHDK  pierwszego  stopnia.   Członkowie, którzy  chcą  opłacić  składki  PCK powinni  dostarczyć   legitymacje.

W/w  dokumenty prosimy  składać  bezpośrednio do  członków zarządu  klubu lub  do  biura  KM NSZZ  Solidarność.

 

                                                           Zarząd AK HDK

                                                    KM NSZZ Solidarność